Напрямки діяльності Великої Ради отаманів України

Перелік основних напрямків діяльності Великої Ради отаманів України

Метою діяльності Великої Ради отаманів України - є об’єднання зусиль громадських козацьких об’єднань по розвитку козацтва в України, координації захисту законних соціальних, економічних, творчих інтересів козаків які входять в структурні підрозділи ВРОУ, а також сприяння розбудови України, як суверенної, самостійної та незалежної, демократичної і правової держави, з козацькою моделлю демократії.

 Основними цілями діяльності ВРОУ є участь у:

-  взаємодії з центральними та місцевими органами  виконавчої влади по формуванню державної політики у сфері духовного, економічного, соціального і військового будівництва держави на історичних, патріотичних, господарських та культурних традиціях Запорозького козацтва,  міжнародними, всеукраїнськими та іншими громадськими об’єднаннями;

-    вихованні підростаючого покоління в дусі козацького лицарства – відданості своїй Батьківщині, відстоюванні інтересів його членів у державних органах і громадських організаціях, відродженні й розвитку духовних здобутків народу України, канонічного православя, козацьких Звичаїв;

- відтворенні козацьких життєвих принципів, форм господарювання, історичних, культурних та економічних традицій;

- утвердженні Української державності, зростанню її могутності та

міжнародного авторитету;

- заходах природоохоронного характеру та використанні ефективних форм захисту навколишнього середовища;

-   заходах по охороні громадського порядку, громадян, державної та приватної власності, державного кордону та ліквідації надзвичайних ситуацій тощо.

Для виконання цих завдань ВРОУ у встановленому чинним законодавством порядку:

- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайнових прав;

- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, козацьких фермерських господарств, засобів масової інформації;

-  представляє та захищає інтереси козаків  у державних та громадських органах;

-  проводить роботу з патріотичного виховання юнацтва і молоді;

-  взаємодіє з державними органами влади і управління;

- сприяє державним органам влади й управління в реалізації програм національного відродження України;

-  приймає участь у громадсько-політичній діяльності;

- приймає участь у дослідженнях історії України, відновленні історичної правди, популяризації героїчного минулого;

- приймає участь в утворенні козацьких навчальних, технічних, лікувально-оздоровчих закладів;

- проводить для своїх членів таборові збори та походи, спортивні змагання з традиційних козацьких умінь та вправ;

-  приймає участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, археологічних експедицій тощо;

-  пропагує здоровий спосіб життя та профілактику захворювань;

-  організує та  надає благодійну (волонтерську) допомогу;

- здійснює всебічні зв'язки (економічні, гуманітарні), приймає участь у проведенні спільних акцій з козацькими організаціями України та інших держав, які не суперечать законодавству України;

-  сприяє відродженню українських народних промислів, побуту та культури;

-  відновлює козацькі традиції, обряди, атрибутику.

Голова Президії

Великої Ради отаманів України

Генерал козацтва                                             О.Левандо